LAMOX s.r.o., IČ 24159042, sídlo Čtyřkolská 289/26, Praha 22
Antilopa losí

Antilopa losí (Taurotragus oryx) je druhou největší antilopou na světě. Největší antilopou je přísně chráněná antilopa Derbyho. Původ tohoto živočišného druhu je v Africe. Antilopa losí obývá stromové a křovinaté savany, světlé lesy, polopouště i horské oblasti až do výšky přes 4000 m n. m. v pásu přes Etiopii a jižní Kongo až do Jihoafrické republiky. Je to divoké stádové zvíře. Na zvířatech je patrný výrazný pohlavní dimorfismus. Dospělý samec dosahuje až dvojnásobku hmotnosti dospělé samice – jeho hmotnost může dosahovat až jedné tuny. Obě pohlaví mají v dospělosti tukový hrb na hřbetu a velký krční lalok. U samců je lalok výraznější. Zvířata s velkým lalokem jsou žádána jako trofejní lovná zvěř.

Trofeje
Dokážeme nabídnout prodej nezpracované kůže, lebky s rohy k trofejní úpravě a dalších produktů. Preparaci nezajišťujeme.

Celková cena nezpracované kůže je 1500,-Kč/kus
Cena neopracované lebky s rohy je 2000,-Kč/kus
V nabídce máme též dlouhé kosti (na knoflíky, lampičky) 200Kč/kus
Pyj s praeputiem(na výrobu bejkovců) 70,-Kč/kus

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

© 2012 Lamox s.r.o.

<?SiPP?> SimplePhpPageSystem by webFly.cz